کانون یاس

 

برنامه های اجرا شده توسط کانون یاس :

1-بازدید از خانه سالمندان صادقیه در ترم اول سال 92-93

2-برگزاری بازارچه خیریه غذا و شیرینی در ترم دوم سال92-93

3-بازدید از خانه سالمندان میلاد نور در ترم دوم سال 92-93

4-برگزاری بازارچه خیریه غذا و شیرینی و صنایع دستی در ترم دوم سال 92-93

5-بازدید از از خانه سالمندان صادقیه در ترم دوم سال 92-93

6-برگزاری بازارچه خیریه غذا و شیرینی در ترم اول سال 93-94

 

 

 

 

برنامه های پیش رو :

1-بازدید از مرکز حمایت از بچه های معلول ذهنی و جسمی در ترم اول سال 93-94

2-بازدید از خانه سالمندان در ترم دوم سال 93-94

3-برگزاری بازارچه خیریه غذا و شیرینی در ترم دوم سال 93-94