ستاد شاهد

   پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با آغاز جنگ تحمیلی و در سال 1368دفاتر شاهد و ایثارگردر دانشگاه ها به منظور رسیدگی به امور ایثارگران و خانوادهای آنان تشکیل گردید. مهمترین وظیفه این ادارات  فراهم ساختن بستری مناسب جهت ادای دین به تمامی  دانشجویان شاهد و ایثارگر معزز هشت سال دفاع مقدس در راستای ارتقای بیش از پیش توانمندی، عزت مندی و هویت مداری آنان می باشد.

اهداف :

بر اساس آیین نامه اجرایی دفاتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (موضوع مصوبه دویست و هفتاد و چهارمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی):

 - دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر هر دانشگاه و موسسه آموزش عالی زیر نظر مستقیم رئیس دانشگاه با شرح وظایف زیر تشکیل می شود:

-  تهیه طرح های تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر به منظور پیشنهاد به ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر برای تصویب.

 - تشکیل کلاس ها ودوره های تقویتی با همکاری اعضای هیات علمی.

-  تشکیل گروه های درسی با استفاده از دانشجویانی که بتوانند دروس مربوط را به خوبی ارائه کنند.

-  ارائه خدمات کمک آموزشی، از قبیل تکثیر و انتشار جزوات مورد نیاز، تهیه فیلم های آموزشی و فراهم نمودن امکانات سمعی و بصری مورد نیاز دانشجویان شاهد و ایثارگر.

-  ارزیابی کلاس ها و دوره های تقویتی و نیز همکاری با معاونت آموزشی موسسه به منظور بررسی و نظارت بر وضعیت آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر.

-  دعوت به همکاری از اعضای هیات علمی برای امور آموزشی و مشاوره تحصیلی دانشجویان شاهد وایثارگر.

-  تشکیل بانک اطلاعاتی کامل از وضعیت آموزشی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان رزمنده، جانباز، شاهد و ایثارگر.

 - برنامه ریزی برگزاری مراسم و فعالیتهای علمی وفرهنگی از قبیل: اردوها، سفرهای زیارتی و سیاحتی، سمینارها (اعم از آموزشی، پژوهشی و فرهنگی) و مسابقات در زمینه های علمی، هنری، فرهنگی، رزمی و ورزشی وتشویق دانشجویان شاهد و ایثارگر ممتاز و قدردانی از ایشان.

-  پیگیری اجرای تصمیمات ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر.