راهنمای سایت

معرفی تارنمای معاونت فرهنگی دانشجویی

www.studentaffairs.daneshpajoohan.ac.ir

معاونت دانشجویی – فرهنگی موسسه به منظور اطلاع رسانی مناسب و تسهیل در دریافت خدمات این حوزه تارنمای فوق را  طراحی نموده که خلاصه ای از خدمات قابل ارائه به شرح ذیل می باشد:

1-    دسترسی به آیین نامه ها و  بخشنامه های دانشجویی- فرهنگی

2-    اطلاع یابی از زمان و نحوه فعالیتهای این حوزه از قبیل وام دانشجویی، اردوها و بازدیدهای علمی، کلاسهای فوق برنامه، همایش ها، نمایشگاه ها، مسابقات علمی ، فرهنگی و ورزشی

3-    ثبت نام در کلیۀ کلاسهای فوق برنامه، اردوها، همایش ها و نمایشگاهها و تعیین وقت مشاوره بصورت آنلاین و با واردکردن کدملی و شماره دانشجویی انجام می شود. همچنین کلیۀ پرداختهای مالی مربوطه نیز به صورت آنلاین انجام می شود.