کلاس های فوق برنامه تربیت بدنی
دوره های آمادگی جسمانی خواهران

موسسۀ آموزش عالی دانش پژوهان طرف قرارداد برخی از باشگاههای مجهز شهر اصفهان می باشد که دانشجویان دختر می توانند با مراجعه به کارشناس تربیت بدنی و ثبت نام در این دوره ها از تخفیف های ویژۀ آنها بر خوردار گردند. برخی از دوره های برگزار شده عبارتند از : بدنسازی و فیتنس ، پیلاتس ، یوگا

هزینه : 1 ریال
دوره آموزشی شنا

دوره های آموزش شنا با توجه به درخواست دانشجویان تشکیل می شود. دانشجویان پسر و دختر می توانند به مراجعه به کارشناسان تربیت بدنی به طور جداگانه برای شرکت در کلاسهای آموزشی شنا اعلام آمادگی نمایند و در صورت رسیدن تعداد به حد نصاب این دوره ها برگزار می شود.

هزینه : 1 ریال
آموزش تنیس

کلاس های آموزش تنیس در مجموعه آبشار اصفهان و بشکل خصوصی برگزار می شود. متقاضیان می توانند با مراجعه به کارشناس تربیت بدنی اطلاعات بیشتری در رابطه با جزئیات و نحوۀ برگزاری این کلاسها کسب نمایند.

هزینه : 1 ریال