معاونت دانشجویی و فرهنگی

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی موسسۀ آموزش عالی دانش پژوهان؛ سیاست گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا، هدایت، نظارت و ارزیابی کلیه امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه؛ از جمله امور فرهنگی، اجتماعی و فوق برنامه، ورزش و تربیت بدنی، رفاهی، بهداشت و درمان و مشاوره دانشجویی را در حدود مقررات و ضوابط مصوب بر عهده دارد.

 

- وظایف و اختیارات :

- نیازسنجی و برنامه ریزی در ارائه بهینه‌ی خدمات رفاهی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان

- برنامه ریزی و نظارت بر ارائه و اجرای برنامه‌های رفاهی از قبیل وام، بیمه و ...

- برنامه ریزی و نظارت بر امور فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و کلیه فعالیت‌های غیرآموزشی و فوق برنامه دانشجویان

- برنامه ریزی و هدایت فعالیت های ورزشی در موسسه و ارائه‌ی تسهیلات لازم در این زمینه

- برنامه ریزی و نظارت بر اسکان دانشجویان و امور تغذیه

   - هدایت شورای انضباطی دانشجویان

   - هدایت، برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت مرکز مشاوره سلامت جسم و روان

 

واحدهای زیر مجموعه معاونت دانشجویی و فرهنگی عبارتند از :

- امور دانشجویی (خوابگاهها، امور تغذیه ، وام و تسهیلات دانشجویی)

- امور فرهنگی و هنری ( کلاسهای فوق برنامه، شوراهای دانشجویی ، اردوها و بازدیدهای علمی و نمایشگاهها)

- امور تربیت بدنی

- مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی

 - ستاد شاهد و ایثارگران

- شورای انضباطی دانشجویان

 

دانشجویان گرامی ، امور دانشجویی و فرهنگی خانه دوم شماست و درهای آن در هر حال به روی شما باز است ، ما در هر زمان آمادۀ شنیدن صحبتهای شما، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم، بدانید که افتخار ما در کنار شما بودن است و خود را امین درد دلهای شما می دانیم.

برای ملاقات حضوری به برنامه زیر و ساعات حضور توجه نمایید اما در شرایطی که تشخیص می دهید حضور شما در یکی از ساعات غیر از ساعات ملاقات برای مطرح کردن صحبتهای خود واجب است، اولویت با شماست و ما برنامه های خودر ا تغییر می دهیم.