امور رفاه دانشجویان - وام

در اجرای بند  (د) ماده 50 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، به منظور کمک به تأمین بخشی  از هزینه­ های شهریه تحصیلی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی وام شهریه با شرایط ذیل توسط صندوق رفاه دانشجویان پرداخت میشود.

مؤسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی به مؤسسهای گفته می شود که با مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت ، تحقیقات و فناوری تأسیس شده که منبعد در این دستورالعمل موسسه نامیده می شود .چنانچه مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی دارای مجوز شورای گسترش آموزش عالی برای پذیرش دانشجوی مجازی باشند و اسامی دانشجویان مجازی آنها ازطریق سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان پذیرفته شده اعلام گردد، به دانشجویان دوره های الکترونیکی(مجازی)شهریه پرداخت میشود.

شرایط عمومی وام گیرندگان:

- دارا بودن اولویت نیاز مالی.

- عدم استفاده از بورس تحصیلی، کمک و یا وام مؤسسات دیگر.

- سپردن سند تعهد محضری با ضامن معتبر در زمان درخواست وام.

 

شرایط آموزشی

- ثبت نام و اخذ حداقل تعداد واحد مورد لزوم طبق مقررات آموزشی  (به عنوان دانشجوی تمام وقت)

* برای دانشجویان نیمسال آخر نصف حداقل واحد کفایت می کند.

- مدت استفاده از وام طبق مقررات آموزشی جهت دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته2 سال تحصیلی چهار نیمسال ودوره کارشناسی 4 سال تحصیلی هشت نیمسال و دوره کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفهای 6 سال تحصیلی دوازده نیمسال و دوره دکترای تخصصی غیربورسیه 4 سال تحصیلی  هشت نیمسال می باشد. مدت مذکور از زمان ثبت نام دانشجو محاسبه شده و درصورت عدم بهره مندی، به هیچ عنوان تمدید نخواهد گردید.

 

مبلغ وام شهریه

- دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر 9,000,000 ریال در سه نوبت و هر نوبت حداکثر 3,000,000 ریال.

- دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته حداکثر 18,000,000 ریال در شش نوبت و هر نوبت حداکثر 3,000,000 ریال.

- دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر 30,000,000 ریال در سه نوبت و هر نوبت حداکثر 10,000,000 ریال.

تبصره : میزان وام شهریه از سقف شهریه مصوب مؤسسه آموزش عالی تجاوز نخواهد کرد.

تبصره : وام به حسابی که مؤسسه اعلام می نماید بابت تأمین بخشی از شهریه دانشجو واریز میگردد. دانشجویان موظف به سپردن وکالت کتبی به صندوق به منظور واریز وام شهریه آنان به حساب مؤسسه هستند.

نحوه پرداخت:

پرداخت وام با ارائه درخواست دانشجو در فرم مخصوص پس از تأیید مؤسسه از طریق طرح جامع اتوماسیون اداری صندوق انجام می شود و ضرورت دارد مؤسسه برنامه ریزی و هماهنگی لازم با صندوق رفاه دانشجویان در این زمینه بعمل آورد.

شرایط بازپرداخت

- دانشجویان بهرهمند از وام از طریق دفترچه اقساط، وام دریافتی را بازپرداخت می نمایند.

- شروع اقساط برای دانش آموختگانی که خدمت نظام وظیفه خود را به پایان رسانده یا معاف گردیدهاند، 9 ماه و مشمولین خدمت نظام وظیفه 9 ماه پس از پایان خدمت از تاریخ فراغت از تحصیل میباشد.

- مبلغ اقساط ماهانه معادل 2% کل بدهی دانش آموختگان میباشد.

- بازپرداخت اقساط به حساب درآمد اختصاصی صندوق رفاه دانشجویان واریز می شود.

- مؤسسه موظف است پس از صدور دفترچه اقساط دانش آموختگان نسبت به ارائه گواهی موقت اقدام نمایند.

- بهره مندان از مزایای صندوق رفاه دانشجویان چنانچه در داخل کشور و یا با استفاده از بورس تحصیلی قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور در مقاطع بالاتر را داشته باشند درصورتی که پس از فراغت از تحصیل در مقطع قبلی، نسبت به بازپرداخت قسمتی از دیون خود طبق مقررات اقدام نموده باشند، میتوانند با سپردن تعهد، بازپرداخت بقیه بدهی خود را به بعد از اتمام مقطع تحصیلی جدید موکول نمایند.

- مؤسسه موظف است تا تسویه حساب کامل دانش آموختگان بهرهمند از وام صندوق رفاه دانشجویان، از تحویل دانشنامه تحصیلی خودداری نماید.

 

 جهت دانلود فرمهای درخواست وام بر روی لینک های زیر کلیک کنید:

-فرم درخواست وام بانک قرض الحسنه مهر ایران

- نحوه ثبت نام درخواست وام دانشجویی نیمسال دوم 96-95

- راهنمای مراحل درخواست وام شهریه

فرم درخواست وام شهریه

فرم مشخصات

فرم تعهدنامۀ محضری

- انواع وام و مبالغ آن

- راهنمای تمدید دفترچه اقساط وام دانشجویی

- راهنمای صدور تسویه حساب وام دانشجویی

- راهنمای صدور دفترچه اقساط وام دانشجویی

- راهنمای نحوه پرداخت اینترنتی وام دانشجویی

- راهنمای  نحوه رفع اخطار و پرداخت اقساط معوقه

- ضمانت دریافت تسهیلات صندوق رفاه وزارت علوم

ضوابط و مقررات پرداخت و باز پرداخت تسهیلات دانشجویی