کانون فیلم و عکس

 اهداف کانون:

اهداف تشکیل و ادامه فعالیت کانون در زمینه فعالیت کانون عباتند از:

1-  شناسایی استعداد و رفع نیازهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه در زمینه فعالیت کانون

2-  افزایش آگاهیهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه در زمینه فعالیت کانون

3- برنامه ریزی جهت اوقات فراغت دانشجویان

4- ترویج و تبلیغ فرهنگ غنی اسلامی در سطح دانشگاه با استفاده ار ابزارها و شیوه های نوین تبلیغاتی دنیای امروز در عرصه فیلم و عکس

5- تلاش و برنامه ریزی در جهت شناسایی، جذب، رشد و شکوفایی استعداد و توانایی های دانشجویان در زمینه های مختلف هنر فیلم و عکس با تکیه بر مبانی اسلامی

6- تلاش در جهت تامین فضا و بستر مناسب جذب امکانات و تجهیزات لازم با استفاده از منابع و مراکز موجود در داخل و خارج از دانشگاه

7- اطلاع رسانی اخبارو رویدادهای جدید و مهم دنیای عکس و فیلم و معرفی چهره ها و آثار برتر و برگزیده ضمن رعایت مبانی فرهنگ اسلامی

زمینه فعالیت کانون هنر عکاسی و سینما است که شامل موضوعات زیر می باشد:

1- برگزاری جشنواره و همایش هنری در دانشگاه

2- برپایی جلسات نقد و بررسی فیلم با بهره گیری از اساتید و هنرمندان این عرصه

3- برپایی نمایشگاه عکس با موضوعات مختلف هنری، اجتماعی فرهنگها، مذهبی...............

4- برپایی کلاسها و کارگاههای آموزشی در زمینه های مختلف هنر

5- انتشار نشریه تخصصی فیلم و عکس با مشارکت دانشجویان

6- برنامه ریزی و انجام تحقیقات هنری در زمینه های مختلف

خط مشی و شرح وظایف کانون:

کانون در جهت رسیدن به اهداف خود دارای وظایف و خط مشی های زیر در زمینه فعالیت کانون می باشد:

1- برگزاری کلاسها و جلسات تخصصی برای اعضای کانون

2- برگزاری کلاسها و جلسات عمومی برای دانشجویان دانشگاه

3- انجام فعالیتهای تحقیقاتی و انعکاس نتایج آنها به دانشجویان بطرق مقتضی

4- تولید و عرضه آثار فرهنگی هنری در سطح دانشجویی

5- اجرای برنامه های فرهنگی و همکاری در اجرای برنامه های مختلف دانشگاه بویژه در خوابگاهها

6- ارتباط و همکاری با دیگر کانونهای فرهنگی دانشجویی

7- شرکت در همایشها و مسابقات دانشگاهی و ملی

8- تلاش برای تأمین و تجهیز امکانات موردنیاز کانون

9- تلاش جهت افزایش تعداد اعضاء کانون

تبصره- اهداف و وظایف کانون کاملاً فرهنگی بوده و در زمینه های علمی، صنفی، ورزشی و سیاسی نخواهد بود.