کانون هنرهای نمایشی

 اهداف کانون:

اهداف تشکیل و ادامه فعالیت کانون در زمینه فعالیت کانون عباتند از:

1-  شناسایی استعداد و رفع نیازهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه در زمینه فعالیت کانون

2-  افزایش آگاهیهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه در زمینه فعالیت کانون

3- برنامه ریزی جهت اوقات فراغت دانشجویان

4- کشف و شکوفایی استعداد دانشجویان علاقمند به هنرهای نمایشی و بازیگری

5- اجرای تئاتر در محیط های دانشگاهی و مراکز فرهنگی شهر

 

 زمینه فعالیت کانون هنرهای نمایشی است که شامل موضوعات زیر می باشد:

1- برگزاری کارگاهها نمایشنامه نویسی، نمایشنامه خوانی، گریم، پانتومیم، بازیگری.................

2- اجرای نمایش

3- گردآوری آرشیو تخصصی نمایشنامه و ..................

4- شرکت در جشنواره تئاتر دانشجویی و تئاتر عروسکی

5- اجرای نمایش خیابانی

6- اجرای مراسم تعذیه در دانشگاه

7- انتشار نشریه تخصصی 

 

خط مشی و شرح وظایف کانون:

کانون در جهت رسیدن به اهداف خود دارای وظایف و خط مشی های زیر در زمینه فعالیت کانون می باشد:

1- برگزاری کلاسها و جلسات تخصصی برای اعضای کانون

2- برگزاری کلاسها و جلسات عمومی برای دانشجویان دانشگاه

3- انجام فعالیتهای تحقیقاتی و انعکاس نتایج آنها به دانشجویان بطرق مقتضی

4- تولید و عرضه آثار فرهنگی هنری در سطح دانشجویی

5- اجرای برنامه های فرهنگی و همکاری در اجرای برنامه های مختلف دانشگاه بویژه در خوابگاهها

6- ارتباط و همکاری با دیگر کانونهای فرهنگی دانشجویی

7- شرکت در همایشها و مسابقات دانشگاهی و ملی

8- تلاش برای تأمین و تجهیز امکانات موردنیاز کانون

9- تلاش جهت افزایش تعداد اعضاء کانون

تبصره- اهداف و وظایف کانون کاملاً فرهنگی بوده و در زمینه های علمی، صنفی، ورزشی و سیاسی نخواهد بود.