کانون هلال احمر

اهداف کانون:

اهداف تشکیل و ادامه فعالیت کانون در زمینه فعالیت کانون عباتند از:

1-  شناسایی استعداد و رفع نیازهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه در زمینه فعالیت کانون

2-  افزایش آگاهیهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه در زمینه فعالیت کانون

3- برنامه ریزی جهت اوقات فراغت دانشجویان

4- تقویت ارزشهای اسلامی و اتقلابی میان دانشجویان

5- گسترش حوزه تحقیق و پژوهش در خصوص موضوعات کاربردی اسلامی

6- گسترش معرفت و بصیرت دینی و ترویج باورها و ارزشهای اسلامی

7- ارتقا سطح دانش علمی و اطلاعات مذهبی، دینی و قرآنی دانشجویان

8- رفع شبهات دینی و قرآنی دانشجویان

 زمینه فعالیت کانون قرآن و عترت است که شامل موضوعات زیر می باشد:

1- طرح و برنامه ریزی مسابقات مختلف در زمینه های قرآن و عترت با تصویب شورای مرکزی

2- تشکیل کلاس ها و کارگاهای متنوع آموزشی در زمینه قرآن و عترت

3- برنامه ریزی و اجرای مراسم به مناسبت های مختلف و برگزاری مسابقات با تصمیم شورای مرکزی

4- طراحی مسابقات فرهنگی و کتابخوانی

5- انجام فعالیت های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه های قرآن و عترت با همکاری همه ی اعضا

6- همکاری در برگزاری نمایشگاه در زمینه ی قرآن و عترت با همکاری واحدها

 خط مشی و شرح وظایف کانون:

کانون در جهت رسیدن به اهداف خود دارای وظایف و خط مشی های زیر در زمینه فعالیت کانون می باشد:

1- برگزاری کلاسها و جلسات تخصصی برای اعضای کانون

2- برگزاری کلاسها و جلسات عمومی برای دانشجویان دانشگاه

3- انجام فعالیتهای تحقیقاتی و انعکاس نتایج آنها به دانشجویان بطرق مقتضی

4- تولید و عرضه آثار فرهنگی هنری در سطح دانشجویی

5- اجرای برنامه های فرهنگی و همکاری در اجرای برنامه های مختلف دانشگاه بویژه در خوابگاهها

6- ارتباط و همکاری با دیگر کانونهای فرهنگی دانشجویی

7- شرکت در همایشها و مسابقات دانشگاهی و ملی

8- تلاش برای تأمین و تجهیز امکانات موردنیاز کانون

9- تلاش جهت افزایش تعداد اعضاء کانون

تبصره- اهداف و وظایف کانون کاملاً فرهنگی بوده و در زمینه های علمی، صنفی، ورزشی و سیاسی نخواهد بود