کانون ایران گردی

 اهداف کانون:

اهداف تشکیل و ادامه فعالیت کانون در زمینه فعالیت کانون عباتند از:

1-  شناسایی استعداد و رفع نیازهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه در زمینه فعالیت کانون

2-  افزایش آگاهیهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه در زمینه فعالیت کانون

3- برنامه ریزی جهت اوقات فراغت دانشجویان

4- تمرکز در سیاستگذاری برنامه های گردشگری دانشجویان

5- اهتمام و اقدام به شناساندن آثار و مکان های مذهبی، ملی، فرهنگی، مکان های علمی، تاریخی، مشاهیر بزرگ علمی و فرهنگی، سنن مختلف ایران به دانشجویان

6- برنامه ریزی، تدوین و اجرای برنامه های تفریحی به منظور ایجاد نشاط و پویایی در روحیه دانشجویان و تقویت روحیه جمع گرایی و فعالیت های گروهی ذپدر بین دانشجویان

7- آشنایی با دستاوردهای مثبت فرهنگی، تاریخی، ملی سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی به منظور برقرای تبادل صحیح و مثبت فرهنگی با آنها

زمینه فعالیت کانون ایرانگردی است که شامل موضوعات زیر می باشد:

1- طراحی و تدوین و اجرای برنامه هایی برای آشنایی با سرزمین هایی که از فرهنگ ایرانی و اسلامی تاثیر پذیرفته و جلوه هایی از آن در فرهنگشان تجلی یافته

2- برپایی مراسم هایی با حضور هنرمندان و موسیقی های محلی به منظور شناساندن فرهنگهای بومی نقاط مختلف ایران

3- دعوت از بزرگان وکارشناسان فعال داخلی و خارجی در عرصه ایران شناسی برای معرفی جاذبه های طبیعی و مراکز فرهنگی-گردشگری نقاط مختلف ایران، بازشناسی تاریخ فرهنگ مناطق گوناگون ایران

4- ایجاد بسترهای مناسب از جمله برگزاری اردوهای تفریحی برای شناساندن فرهنگ های مختلف ایران برای دانشجویان

5- اطلاع رسانی جاذبه های طبیعی-گردشگری، ملی و تاریخی و ترویج فرهنگ ایرانی در بورد کانون

خط مشی و شرح وظایف کانون:

کانون در جهت رسیدن به اهداف خود دارای وظایف و خط مشی های زیر در زمینه فعالیت کانون می باشد:

1- برگزاری کلاسها و جلسات تخصصی برای اعضای کانون

2- برگزاری کلاسها و جلسات عمومی برای دانشجویان دانشگاه

3- انجام فعالیتهای تحقیقاتی و انعکاس نتایج آنها به دانشجویان بطرق مقتضی

4- تولید و عرضه آثار فرهنگی هنری در سطح دانشجویی

5- اجرای برنامه های فرهنگی و همکاری در اجرای برنامه های مختلف دانشگاه بویژه در خوابگاهها

6- ارتباط و همکاری با دیگر کانونهای فرهنگی دانشجویی

7- شرکت در همایشها و مسابقات دانشگاهی و ملی

8- تلاش برای تأمین و تجهیز امکانات موردنیاز کانون

9- تلاش جهت افزایش تعداد اعضاء کانون

تبصره- اهداف و وظایف کانون کاملاً فرهنگی بوده و در زمینه های علمی، صنفی، ورزشی و سیاسی نخواهد بود.