کانون ادبی

 اهداف کانون:

اهداف تشکیل و ادامه فعالیت کانون در زمینه فعالیت کانون عباتند از:

1-  شناسایی استعداد و رفع نیازهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه در زمینه فعالیت کانون

2-  افزایش آگاهیهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه در زمینه فعالیت کانون

3- برنامه ریزی جهت اوقات فراغت دانشجویان

4- ترویج و تبلیغ فرهنگ غنی اسلامی در سطح دانشگاه با استفاده ار سبکها و شیوه های مختلف ادبیات ملی و مذهبی

5- برنامه ریزی در جهت ارتقاء سطح ادبی دانشجویان

6- تلاش و برنامه ریزی در جهت شناسایی، جذب و رشد و شکوفایی استعدادها و توانایی های دانشجویان

7-تلاش در جهت تامین فضا و بستر مناسب جذب امکانات و تجهیزات لازم با استفاده از منابع و مراکز موجود در داخل و خارج از دانشگاه

 زمینه فعالیت کانون شعر و ادب است که شامل موضوعات زیر می باشد:

1- برگزاری جشنواره و همایش ادبی در دانشگاه

2- برپایی جلسات نقد وبررسی شعر و داستان با حضور اساتید

3- برپایی کلاسها و کارگاههای آموزشی در رشته های مختلف ادبی (شعر و داستان،................)

4- برگزاری مراسم شب شعر و شب خاطره به مناسبت های ملی و مذهبی دردانشگاه

5- انتشار نشریه تخصصی ادبی کانون

6- انجام تحقیقات ادبی دررشته های مختلف با بهره گیری از اساتید

7-دعوت از اساتید، ادیبان و شاعران برجسته کشوری جهت برگزاری سخنرانی و کلاسهای آموزشی در دانشگاه

خط مشی و شرح وظایف کانون:

کانون در جهت رسیدن به اهداف خود دارای وظایف و خط مشی های زیر در زمینه فعالیت کانون می باشد:

1- برگزاری کلاسها و جلسات تخصصی برای اعضای کانون

2- برگزاری کلاسها و جلسات عمومی برای دانشجویان دانشگاه

3- انجام فعالیتهای تحقیقاتی و انعکاس نتایج آنها به دانشجویان بطرق مقتضی

4- تولید و عرضه آثار فرهنگی هنری در سطح دانشجویی

5- اجرای برنامه های فرهنگی و همکاری در اجرای برنامه های مختلف دانشگاه بویژه در خوابگاهها

6- ارتباط و همکاری با دیگر کانونهای فرهنگی دانشجویی

7- شرکت در همایشها و مسابقات دانشگاهی و ملی

8- تلاش برای تأمین و تجهیز امکانات موردنیاز کانون

9- تلاش جهت افزایش تعداد اعضاء کانون

تبصره- اهداف و وظایف کانون کاملاً فرهنگی بوده و در زمینه های علمی، صنفی، ورزشی و سیاسی نخواهد بود.