آرشیو خبر ها
اردوی ابیانه
یکشنبه، ۰۶ خرداد ۱۴۰۳

اردوی یک روزه ابیانه، ویژه خواهران

(در صورت به حد نصاب رسیدن)  
هزینه سفر: 260.000 هزار تومان
به همراه صبحانه، میان وعده و بیمه
تاریخ برگزاری: 1403/03/11 روز جمعه

ساعت حرکت: 6 صبح

شایان ذکر است ناهار بر عهده دانشجو است و برای استراحت و نشستن زیرانداز به همراه داشته باشید.


جهت ثبت نام به امور دانشجویی واقع در طبقه پنجم، واحد 501 مراجغه فرمایید.