آرشیو خبر ها
اولین المپیاد ورزش های فناورانه دانشجویی
چهارشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

با توجه به رویکرد سازمان امور دانشجویان نسبت به جوانان و استفاده از ظرفیت بالقوه آنان برای ایجاد تحرک و پویایی در جامعه و نظر به اهمیت توسعه مهارت ها در کنار علم و دانش و همچنین گسترش استفاده از فناوری های روز در حوزه های ورزشی، اولین المپیاد ورزش های فناورانه دانشجویی در 3 حوزه ورزش های رباتیک، ورزش های دیجیتال و فیجیتال، فناوری و نوآوری در ورزش برگزار خواهد شد.

 

مسابقه تحلیل بیومکانیکی و آسیب شناسی فعالیت ورزشی (تیم های 2 الی 4 نفره دانشجویی)

مسابقه طراحی اپلیکیشن ورزشی (تیم های 2 الی 4 نفره دانشجویی)

مسابقه طراحی صنعتی محصول ورزشی(تیم های 2 الی 4 نفره دانشجویی)

مسابقه طراحی الکترونیکی محصول ورزشی(تیم های 2 الی 4 نفره دانشجویی)

شیوه نامه های مورد نیاز

ورزش های فیجیتال و دیجیتال

ورزش های رباتیک

 

آدرس سایت:www.setav.ir

تلفن پشتیبانی: 09130813540