آرشیو خبر ها
روز معلم
چهارشنبه، ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

نیمکت‌های چوبی
بیشتر از درختان جنگل میوه می‌دهند.
چون ریشه در تلاش معلم دارند.
روز معلم گرامی باد.