آرشیو خبر ها
مسابقات فوتسال داخلی مؤسسه دختران- پسران
سه شنبه، ۱۵ فروردین ۱۳۹۶

هر تیم شامل 8 نفر بازیکن ، یک مربی و یک نفر سرپرست می باشد .( جمعاً 10 نفر)

مسابقات در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد تیم ها انجام خواهد شد و الویت با تیم هایی است که زودتر و به صورت کامل ثبت نام نمایند .

مسابقات از اوایل اردیبهشت 96 آغاز می شود و نحوه برگزاری حذفی خواهد بود .

مدارک مورد نیاز : تکمیل فرم ثبت نام ، کپی کارت دانشجویی و عکس نفرات تیم.

 جهت ثبت نام به امور دانشجویی مراجعه نمایید .

مهلت ثبت نام: 24 فروردین ماه 96