آرشیو خبر ها
برگزاری مسابقه طناب کشی 19 اسفند ماه بین دانشجویان موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو
شنبه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

 مسابقه طناب کشی  بین دانشجویان موسسه 19 اسفند ماه برگزار گردید