آرشیو خبر ها
برگزاری جشن دانش آموختگان موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو
سه شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

جشن دانش آموختگان دانشجویان موسسه در بهمن ماه با استقبال با شکوه دانشجویان و با حضور ریاست محترم ،معاونین و اعضاء هیات علمی و اساتید موسسه برگزار گردید.