آرشیو خبر ها
برگزاری اردو هوایی زیارتی سیاحتی مشهد مقدس بهمن ماه1395
سه شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

اردوی زیارتی سیاحتی مشهد مقدس دختران در بهمن ماه 1395 با استقبال دانشجویان موسسه به صورت هوایی برگزار گردید.