آرشیو خبر ها
اطلاعیه برگزاری مسابقات طناب کشی موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو
پنجشنبه، ۰۵ اسفند ۱۳۹۵

خواهران: پنجشنبه 19/12/95 ساعت 11 صبح سالن شهدای ارتش

هر تیم شامل 4 نفر و حداکثر مجموع وزن نفرات 280 کیلوگرم

برادران: پنجشنبه 19/12/95 ساعت 10 صبح سالن شهدای ارتش

هر تیم شامل 4 نفر و حداکثر مجموع وزن نفرات 320 کیلوگرم

ثبت نام و وزن کشی در محل مسابقه انجام می شود و به تیم های برتر جوایز نقدی اهدا خواهد شد.