آرشیو خبر ها
اطلاعیه مرکز مشاوره سلامت جهت دانشجویان جدید الورود نیمسال دوم96-95
دوشنبه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۵

دانشجوی عزیز برای تکمیل فرایند ثبت نام و دریافت کارت دانشجویی نسبت به تکمیل فرم های سلامتت  جسم و روان و تحویل به پزشک موسسه اقدام نمایید.

دانلود فرم های سلامت جسم و روان از طریق سایت مرکز مشاوره انجام می شود و سپس جهت معاینه و تحویل فرم ها به پزشک روزهای شنبه از ساعت 9 الی 12 به دفتر پزشک واقع در دانشکده فنی مهندسی مراجعه نمایید.

تحویل این فرمها برای تمام دانشجویان ورودی نیمسال دوم 96-95 الزامی است.