آرشیو خبر ها
اطلاعیه تخفیف ورزشی با موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو
یکشنبه، ۱۷ بهمن ۱۳۹۵

لیست مراکز طرف قرارداد دارای تخفیف ورزشی با موسسه جهت استفاده دانشجویان و اساتید محترم اعلام می گردد.