آرشیو خبر ها
زمان حضور پزشک معتمد موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو
یکشنبه، ۱۷ بهمن ۱۳۹۵

پزشک معتمد موسسه روزهای شنبه از ساعت 9-12 در دانشکده فنی- مهندسی دفتر مرکز مشاوره سلامت حضور دارند.