آرشیو خبر ها
برگزاری مسابقات لیگ فوتسال داخلی موسسه دانش پژوهان
چهارشنبه، ۰۵ خرداد ۱۳۹۵
لیگ فوتسال داخلی موسسه طی 7 هفته متوالی برگزار شد و در پایان تیم های مهندسی،دانش پژوهان و پدیده به مقام های اول تا سوم دست یافتند.