آرشیو خبر ها
برگزاری کارگاه با عنوان از آشنایی تا ازدواج
سه شنبه، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

روز پنج شنبه 23 اردیبهشت کارگاه از آشنایی تا ازدواج با سخنرانی مشاور موسسه جناب آقای حسن پور نژاد و با همکاری تشکل جامعه اسلامی دانشجویان موسسه و با استقبال دانشجویان برگزار گردید.