کارشناسان مرکز مشاوره

 

 

سرکار خانم لیلا وحید

 کارشناس مرکز مشاوره

 مسئول مرکز مشاوره سلامت جسم و روان - مسئول کاردانشجویی- مسئول همیاران سلامت

 

شماره تماس:18- 37779914 (031) داخلی 704

 آدرس : چهاراه مفتح. برج آزاد. طبقه چهارم. واحد 407