پیام معاونت دانشجویی

موسسه آموزش عالی دانش پژوهان در کنار عرصۀ علم و پژوهش رسالتی بی بدیل در تربیت و پرورش دانشجویان دارد و تنها به افزایش کیفیت آموزشی خود نمی اندیشد، بلکه موسسه را محلی برای زندگی دانشجو و یا به نوعی خانۀ دوم او می دانند. در این خانۀ دوم ، امور دانشجویی و فرهنگی نقش مهمی در فراهم کردن شرایط مناسب ، امن و ایمن برای رشد دانشجویان دارد و تلاش و همت خود را برای افزایش میزان رضایت مندی دانشجویان از دوران تحصیل خود به جد به کار می بندد. شما دانشجویان گرامی باید بدانید که درهای این خانه به روی شما همیشه باز است و همیشه و در همه حال اولویت در امور دانشجویی با شماست و بزرگترین افتخار ما همراهی شما در این دوران باشکوه و خاطره انگیز زندگیتان است. در نظر داشته باشید که ما منتظر حضور شما و همکاری شما در همه امور مربوط به این حوزه هستیم و دانشجو را دیدبان و یار خود برای بهبود اوضاع دانشگاه می دانیم، پس ما را از پیشنهادات، انتقادات و نظرهای خود محروم نسازید.

در حوزۀ امور دانشجویی تلاش من و همکارانم ، ارائۀ خدمات برتر و با کیفیت برتر به دانشجویان در امور مختلف مربوط به این حوزه است و افق دیدمان موسسه ایی غیر انتفاعی ست که در این زمینه نه تنها در شهر اصفهان بلکه در کشور ممتاز و نمونه باشد.

در حوزۀ امور فرهنگی نیز تلاش ما بر کشف و شکوفایی استعدادهای دانشجویان در زمینه های مختلف بوده و اعتقاد راسخ داریم که باید ابعاد دیگر روحی و فکری دانشجو در کنار درس و پژوهش رشد یافته و زمینۀ بالندگی او را فراهم آورد.

امیدوارم ، به یاری خداوند متعال بتوانیم از عهدۀ بار سنگینی که بر دوش داریم برآییم و در کنار شما دوران لحظاتی پربار و با شکوه رقم بزنیم.

همیشه پایدار باشید

معاون دانشجویی و فرهنگی موسسه