مرکز مشاوره
استعلام پاسخ مشاور
شماره دانشجویی :
کد ملی :
کد رهگیری :
استعلام
اطلاعات تماس با مشاوران
شماره های تماس :

دانشکده فنی مهندسی
تلفن تماس : 19-37779914 (031)
 

داخلی 136

آدرس ایمیل :

studentaffairs@daneshpajoohan.ac.ir

فرم سوال از مشاور
شماره دانشجویی :
کد ملی :
متن سوال :
ارسال درخواست