مرکز مشاوره
سرکارخانم وحید

مشاور تحصیلی/شغلی: 

هر روز از ساعت 9 تا 15

 

سرکار خانم جوانمردیان

مشاور فردی/تحصیلی:    

یکشنبه ها: 14-9 

جناب آقای مسجدی

برنامه ریزی تحصیلی و مشاوره در زمینه های موضوعات و قوانین آموزشی: 

پنج شنبه ها: 12-9

سرکار خانم شریفی

مشاوره فردی و پیش از ازدواج:

دوشنبه ها: 15-12 

سرکارخانم آزاده

روان شناس بالینی:

شنبه ها: 15-9

جناب آقای یراقی

مشاوره توانبخشی:

چهارشنبه ها: 13-9

جناب آقای حجازی

مشاوره فردی- بالینی:

سه شنبه ها: 13-9