مرکز مشاوره
خانم دکتر لیلا نجات بخش

دکتری مشاوره خانواده

خانواده درمانگر، زوج درمانگر، درمانگر بین فردی

 

خانم زهرا هلاکویی فیل آبادی

 کودک و نوجوان / بازی درمانگر/ پیش از ازدواج/ زوج درمانگر EFT

آقای مهرداد حسینی

درمانگر فردی و بین فردی

،طرحواره درمانگر

خانم نگین ذوالفقاری

مشاور تحصیلی

خانم زهرا مهدیان

مشاوره فردی و خانواده/زوج درمانگر

خانم مریم بخت افروز

روانشناس بالینی- فردی

دانلود رزومه
خانم لادن ابرازی

روابط بین فردی،روابط عاطفی،پیش از ازدواج،شکست عاطفی

دانلود رزومه
خانم زهرا بخت افروز

مشاور شغلی -مشاوره فردی-زوج درمانی و روابط بین فردی

 

منصوره باقری موحد

مشاور فردی/واقعیت درمانگر/خودشناسی/تحصیلی

خانم ساجده شریفی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

رولنشناس کودک( اضطراب جدایی، ADHD)

راهنمایی و مشاوره در حوزه نگارش مقاله و پایان نامه رشته های روانشناسی و مشاوره،

 

خانم زهرا اسدی

پیش از ازدواج، درمانگر فردی، سکس تراپیست و مسائل مربوط به آن

خانم نرگس قاسمی

رواندرمانگر، طرحواره درمانگر

آقای رضا درویشی

مشاور تحصیلی کنکور کارشناسی ارشد، درمانگر فردی( اضطراب، کمال گرایی، اهمال کاری)