مرکز مشاوره
خانم مریم بخت افروز

روانشناس بالینی- فردی

دانلود رزومه
خانم لادن ابرازی

روابط بین فردی/روابط عاطفی/پیش از ازدواج/شکست عاطفی

دانلود رزومه
جناب آقای جلال استادی

مشاور شغلی - تحصیلی

خانم محبوبه کیانی

روانشناس کودک و نوجوان

دانلود رزومه
آقای دکتر محمد رضا مرادی

متخصص روانشناسی

خانم زهرا بخت افروز

مشاور شغلی -روابط فردی و بین فردی