مرکز مشاوره
سرکارخانم دکتر لیلا وحید

مشاور تحصیلی-شغلی

 

 

جناب آقای مجید حجازی

مشاوره فردی- بالینی

 

سرکار خانم مریم بخت افروز

روانشناس بالینی- فردی

سرکار خانم زهرا یاری

مشاوره تحصیلی- شغلی

سرکار خانم لادن ابرازی

مشاور خانواده/ روابط بین فردی/ پیش از ازدواج