مرکز مشاوره
سرکارخانم دکتر وحید

مشاور تحصیلی/شغلی

 

 

جناب آقای مسجدی

برنامه ریزی تحصیلی و مشاوره در زمینه های موضوعات و قوانین آموزشی

 

سرکارخانم آزاده

روان شناس فردی- بالینی

 

جناب آقای حجازی

مشاوره فردی- بالینی

 

سرکار خانم دکتر شجاعی

مشاور خانواده/ روابط بین فردی/ پیش از ازدواج