مرکز مشاوره

 

دانشجویان گرامی ، برای تنظیم وقت مشاوره خانواده، مشاور تحصیلی ، مشاور شغلی، مشاور فردی، روانشناس بالینی و مشاور توانبخشی می بایست به روش زیر عمل کنید.

1- از برنامۀ مرکز مشاوره در ساختمان مجموعه کلاس ها ساعات حضور مشاوران را به دقت بررسی کنید و پس از انتخاب مشاور مورد نظر و ساعت مورد نظر خود بر روی آن کلیک کنید.

2-  شماره دانشجویی ، شماره ملی و شماره تلفن همراه خود را ثبت کنید.

 

 

- دقت داشته باشید که پس از تنظیم زمان مورد نظر شما آن زمان برای دیگران غیر قابل استفاده خواهد شد پس در صورت اطمینان از حضور خود اقدام به تنظیم زمان مشاوره نمایید.

- دقت کنید که اولین مشاوری که شما مراجعه می نمایید مسئول پروندۀ شماست ، پس به لحاظ موضوعی و با توجه به علت مراجعه خود به مرکز مشاوره در انتخاب مشاور خود دقت نمایید.

 

ساختمان مجموعه کلاس ها